Óvodavezető munkakör betöltésre

2019. március 08., 10:23

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltése

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2019.08.17-2024.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9672 Gérce, Kossuth utca 88/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, az intézményben padagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőben fennálló, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg padagógus munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljeskörűen megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez a pályázó hozzájárul.

 

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrásné nyújt, a 95/476-002-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Posati úton, a pályázatnak a Gérce és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9672 Gérce, Kossuth utca 49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/312/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
  • Személyesen: Kovács László, Vas megye, 9672 Gérce, Kossuth utca 49.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Társulási Tanács bírálja el. A pályázat kiírója 3 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Gérce Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2019. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja : 2019. március 5.


« Vissza az előző oldalra!


Gérce Község Önkormányzata - Magyar