Intézmények / Gérce Óvoda

Gérce ÓvodaGérce Óvoda

Elérhetőségek

Telefon: 95/476-034
Fax: -
E-mail: ovodagerce[kukac]gmail.com
Honlap: -


Adatlap

  • Vezető: Magyar-Balogh Melinda
  • Óvodapedagógusok: 4 fő

"Kisgyermekem, csak nézzél szerteszét,
éretted van itt minden, ami szép." (Várnai Zseni)
Gérce községben az Óvoda 1940  április 17.én nyitotta meg kapuját az óvodások előtt. Idézet az akkori fejegyzésekből:,,  Napközi otthonos óvoda létesítményének eszménye  Velanics Pál körjegyzőtől indult el. Velanics körjegyző és felesége e célra megfelelően átalakítható épületet ajándékozott Gérce községnek,amely épület a hozzá tartozó belsőségekkel együtt 800 négyszög ölet tesz ki.A mintegy 6 ezer pengő érték adomány volt. Az egészségházzal kapcsolatos napközi otthonos óvoda összköltsége mintegy 20 ezer pengőre rúgott.,, Idővel az épület állaga kívül-belül annyira megromlott, hogy messze nem felelt meg a követelményeknek, veszélyessé vált. Ezért az intézmény akkori vezetője (Börzsönyi Ferencné) és a község vezetősége új óvoda építését tűzte ki célul.

1988-ban készült el az új, 50 férőhelyes intézmény. Az összkomfortos épületben 2 csoportszoba kapott helyet. Jelenleg két község - Gérce és Vásárosmiske - kisgyermekeit látjuk el. A három korosztály két csoportba történő elosztásánál nevelőtestületünk igyekszik megkeresni a legoptimálisabb megoldást. jelenlegi gyakorlatunk: mindkét csoport részben osztott. Intézményünk konyhával nem rendelkezik, az ételt az iskola napközijéből kapjuk.
1999-ben az Országos Alapprogramot figyelembe véve készítettük el saját nevelési programunkat, melyet azóta kiegészítettünk az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" program egyes elemeivel.
Munkánk során arra törekszünk - miután tudjuk, hogy az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból adódóan kiszolgáltatott -, hogy biztosítsuk a kisgyermek emberi méltóságát, jogait az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével.
Gyermekeink legyenek derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez, őrizzék sokáig őszinte mosolyukat, szeretettel forduljanak társaik felé, fogadják el a másságot. Önként, örömmel vegyenek részt minden tevékenységben, és azt élvezetes játéknak tekintsék. Őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, óvják, védjé, alakítsák környezetüket. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek sololdalúan, harmonikusan fejlődjenek. E cél megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörről. A személyre szóló figyelem minden gyermeknek kijár.
Óvodánk felszerelése modern. Csoportszobáinkat természetesen úgy alakítottuk ki, hogy agyermekek bármikor hozzáférhessenek a játékokhoz, bábokhoz, rajzeszközökhöz, könyvekhez. A gyermekek tevékenységeiket az egész napos játékba ágyazottan végzik. A játék fejlesztő erej semmi mással nem pótolható.
Az óvoda épületét nagy alapterületű udvar övezi. Napos és árnyékos rész egyaránt biztosított, és kerti csap is rendelkezésünkre áll. Az udvaron elhelyezett játékok alakalmasak a gyermekek sokféle tevékenységére, fejlesztésére, mozgásigényük kielégítésére. Munkánk során nagy gondot fordítunk a pályázati lehetőségek kiaknázására. A sikeres pályázatok segítettek bennünket abban, hogy fejlesztő játékainkat megvásárolhassuk.
A szülők igényeit figyelembe véve szolgáltatásokat is nyújtunk a gyermekeknek: kirándulás bábszínházlátogatás, úszás alapelemeinek elsajátítása, gyermektánc, hitoktatás, előadóművészek fogadása az óvodában.
A mindennapi nevelő-oktató munkát logopédus segíti.
Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve ápoljuk az óvodánk által kialakított és a népi-, nemzeti hagyományokat. Néhány éves hagyományunk, hogy karácsonykor a szülők adnak műsort a gyerekeknek, majd közös játékkal zárjuk a napot. Szívesen veszünk részt helyi rendezvényeken, mint pl.: Falukarácsony, Öregek napja, Kultúra napja.
Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást az iskolával, amely az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be a gyermekek életében. Az iskolakezdés nehézségeit közös látogatásokkal, megbeszélésekkel igyekszünk áthidalni.
Arra törekszünk, hogy intézményünk nevelő-oktató munkájával elégedettek legyenek a szülők, fenntartók egyaránt, a ránk bízott gyermekek pedig nyugodt, barátságos légkörben, minél boldogabban töltsék gyermekéveiket óvodánkban.
"A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen." (Hermann Alice)

Nyugalmazott óvodavezetőnk:Káldiné Kiss Eleonóra aki(1979-2019) dolgozott óvodánkban ,mindig magáénak érezte az intézményt.

  • Férőhelyek száma: 50 / fő

Kapcsolódó galéria:Gérce Község Önkormányzata - Magyar